Orbis Pictus Art – O nás

UA-164050869-1

Orbis Pictus Art  je občianske združenie, ktorého náplňou je propagácia domácich, pôvodných výrobkov a prezentácia zdravého spôsobu života.

Orbis Pictus Art o.z. je občianske združenie, ktorého náplňou je propagácia domácich, pôvodných výrobkov a prezentácia zdravého spôsobu života. Nadväzujeme na overené ľudové tradície s výberom prírodných postupov a surovín.

Zaoberáme sa uchovávaním, zveľaďovaním, rozvojom a propagáciou kultúrneho, dejinného a prírodného dedičstva našej malebnej krajiny. Prispievame tak zároveň nie len k jeho zachovaniu pre generácie potomkov, ale aj k tvorbe jej budúcnosti.

Okrem iných aktivít sa venujeme aj propagácii a predaju čisto prírodných, pôvodných a originálnych doplnkov zdravej výživy. Sekundárnym efektom toho je skromný kapitál na financovanie našich ďalších dobročinných aktivít.

Predajom bylinných mastí a tinktúr, vyrobených ľudovými liečiteľmi na Slovensku podľa pôvodných, originálnych receptúr, sa usilujeme znovu oživiť tradície slovenského ľudového bylinkárstva. A zároveň pomôcť ľuďom v ich zdravotných strádaniach.

Aktuálne využívame výťažok z predaja na rozvoj aktivít, akými sú napríklad podpora a rozvíjanie tradícií ľudových remesiel, prezentácia pôvodného umenia. Vydávanie pôvodnej knižnej a audio-vizuálnej tvorby, náučných publikácií, organizácia výstav, kurzov, prednášok a ďalších.


Teší nás, že ste zavítali na našu stránku a dúfame, že budete s našimi produktami spokojní! Orbis Pictus Art o.z.